Welkom bij de therapie- en supervisiepraktijk Synthese

Synthese is een vrijgevestigde therapiepraktijk met 30 jaar ervaring in het begeleiden van volwassenen.

Synthese betekent het verbinden van tegengestelde behoeften tot een nieuw geheel. Bij moeilijkheden in het leven gaat het daar vaak over: wat u doet of wat u meemaakt komt niet overeen met wat u werkelijk wil. Dit kan privé spelen of op uw werk. U merkt aan uw gezondheid, of andersoortige klachten, dat er iets niet klopt in uw leven. Als u uit deze tegenstelling wilt breken en toe bent aan een verandering, dan bent u welkom bij de therapie- en supervisiepraktijk Synthese van Ineke Kersten.

Uw vraag

Redenen om begeleiding te zoeken
Meestal komen mensen binnen met klachten die al langer spelen, maar waar ze steeds meer last van krijgen, zich steeds meer beperkt voelen in hun functioneren. U merkt bijvoorbeeld dat u vaak verkeerde keuzen maakt, of uw plannen steeds maar niet realiseert. Lichamelijke en stressgerelateerde klachten kunnen een reden zijn om hulp te zoeken, of traumatische ervaringen waar u last van houdt. Deze vragen uiten zich vaak in angst of boosheid.
Ook toekomstgerichte vragen kunnen aan bod komen. Deze gaan meer over zin- en betekenisgeving, over inspiratie en motivatie. Deze vragen ontstaan vaak na een grote verandering in uw leven, zoals het overlijden van een dierbare, het krijgen van een ziekte, de overgang of pensionering. Dit soort vragen gaan over de richting die u verder wilt gaan en uiten zich vaak in depressiviteit, weinig energie/ lusteloosheid.

Werkgerelateerde vragen, in het kader van verbetering van uw beroepsmatig functioneren, komen in aanmerking voor supervisie. De vragen waarmee een supervisant komt worden binnen de context van het werk besproken. Vaak gaan de vragen over samenwerking, motivatie/ inspiratie, problemen met een leidinggevende, werkgerelateerde stress.

Mijn antwoord

Als psycholoog, psychosynthese- en logosynthesetherapeut zal ik vanuit deze drie invalshoeken ingaan op uw vraag. Vanuit de psychologie kan ik de last verminderen die u op dit moment ervaart. Ik gebruik hiervoor methoden die ik ook gebruik in mijn werk als medisch psycholoog in het ziekenhuis bij klachten over angst, somberheid of verwerking van verlies. Eén van die methoden is Logosynthese, die vooral te gebruiken is bij traumatische ervaringen of bij moeilijkheden in de vormgeving van uw leven. Logosynthese is een zeer effectieve, eenvoudige werkwijze, met verbluffende resultaten, gemakkelijk zelf aan te leren en toe te passen. Het is niet belastend en de ervaringen zijn geweldig. Vanuit de Psychosynthese staat de betekenis, de achtergrond van de vraag meer centraal: hoe en wanneer is de last ontstaan en waar leidt een verandering toe? M.a.w. wat wil zich ontwikkelen?

Logosynthese en Psychosynthese zijn positieve, toekomstgerichte benaderingen. U wordt zich bewust van de weg die u tot nu toe bent gegaan en de richting die u wilt opgaan. Vanuit die bewustwording kunt u loslaten wat u niet langer meer dient en maakt u nieuwe keuzen. Uw eigen wijsheid wijst u de weg. Die wijsheid wekken is de taak van de therapeut.

Als u besluit hulp te zoeken, dan betekent dat voor mij dat u toe bent aan een verandering in uw leven. Uw vragen gaan vooral ook over de toekomst: u wil iets veranderen. Hulp zoeken staat voor mij gelijk aan het zoeken naar het nieuwe, naar groei en beweging.