Ineke Kersten

Visie

Wat mij vooral enthousiast maakt over mijn werk is dat ik mensen begeleid die gemotiveerd zijn om te veranderen, die in beweging willen komen. Werken met cliënten beschouw ik als een samenwerking, gericht op bewustwording van dat wat zich verder wil ontwikkelen, zonder oordeel. De vraag waarmee mensen binnenkomen, houdt vaak een mogelijkheid tot groei in. Ik werk vooral met de potentie en de kracht van mensen, rekening houdend met de beperkingen van alledag. De uitdaging in het begeleiden van mensen ligt voor mij in het ontdekken van die mogelijkheden en deze weten te benutten.

Achtergrond

Ik werk therapeutisch met individuele cliënten, geef supervisie aan mensen die werkzaam zijn in de zorg, het welzijnswerk en aan promovendi.  Daarnaast ben ik trainer en supervisor voor de opleiding tot Practitioner Logosynthese van de Stichting Logosynthese Nederland. Ik heb 22 jaar gewerkt als medisch psycholoog in het ziekenhuis OLVG, vooral met hart- en kankerpatiënten (tot einde 2023). Daar lag het accent vooral op omgaan met een (chronische) ziekte, acceptatie en zelfmanagement.

Registraties en lidmaatschappen

Ik ben lid van het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Ik sta als psycholoog ingeschreven in het EuroPsyRegister (een Europese certificering voor psychologen), als BCZ-Registertherapeut® in het openbare Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en als Logosynthesetherapeut® in het Register van de Logosynthesis International Association (LIA). Dat betekent dat ik voldoe aan de gevraagde kwaliteitseisen, zoals voldoende ervaring en het op peil houden van kennis met nascholing, intervisie en supervisie.

Opleidingen

In 1985 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen (met een upgrade in 2011); in 1994 ben ik afgestudeerd aan het Instituut voor Psychosynthese (met een upgrade in 2001). Ik ben opgeleid tot Master Practitioner Logosynthese en werk als trainer en supervisor voor de opleiding Logosynthese in Nederland. Zie ook: https://www.logosynthese.nl.

LinkedIn

Verwijzers kunnen altijd contact met mij opnemen om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Zie ook https://www.linkedin.com/in/ineke-kersten-930a5a51/.