Ineke Kersten

Visie

Wat mij vooral enthousiast maakt over mijn werk is dat ik mensen begeleid die gemotiveerd zijn om te veranderen, die in beweging willen komen. Werken met cliënten beschouw ik als een samenwerking, gericht op bewustwording van dat wat zich verder wil ontwikkelen, zonder oordeel. De vraag waarmee mensen binnenkomen, houdt vaak een mogelijkheid tot groei in. Ik werk vooral met de potentie en de kracht van mensen, rekening houdend met de beperkingen van alledag. De uitdaging in het begeleiden van mensen ligt voor mij in het ontdekken van die mogelijkheden en deze weten te benutten.

Achtergrond

Naast mijn eigen therapiepraktijk werk ik ook als medisch psycholoog in het ziekenhuis OLVG (vooral met hart- en kankerpatiënten). Ik werk therapeutisch met individuele cliënten, geef supervisie aan mensen die werkzaam zijn in de zorg, het welzijnswerk en aan promovendi. Ik geef cursussen, trainingen en voorlichting aan groepen over o.a. omgaan met een (chronische) ziekte, zelfmanagement. Ik ben trainer en supervisor voor de opleiding tot Practitioner Logosynthese van de Stichting Logosynthese Nederland.

Registraties en lidmaatschappen

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Ik sta als psycholoog ingeschreven in het EuroPsyRegister (een Europese certificering voor psychologen), als BCZ-Registertherapeut® in het openbare Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en als Logosynthesetherapeut® in het Register van de Logosynthesis International Association (LIA). Dat betekent dat ik voldoe aan de gevraagde kwaliteitseisen, zoals voldoende ervaring en het op peil houden van kennis met nascholing, intervisie en supervisie.

Opleidingen

In 1985 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen (met een upgrade in 2011); in 1994 ben ik afgestudeerd aan het Instituut voor Psychosynthese (met een upgrade in 2001). In 2013 heb ik de opleiding Logosynthese afgerond. Ik ben trainer voor de opleiding Logosynthese in Nederland en geef supervisie in het kader van de opleiding. Zie ook: https://www.logosynthese.nl.

LinkedIn

Verwijzers kunnen altijd contact met mij opnemen om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Zie ook https://www.linkedin.com/in/ineke-kersten-930a5a51/.