Het traject voor supervisie/coaching

  • Supervisie/ coaching begint met de aanmelding. Dit kan telefonisch of per e-mail. Ik zal kort ingaan op uw vraag. Ook bespreken we praktische punten, zoals het opstellen van de offerte voor uzelf als eigenaar/CEO van een onderneming of als ZZP-er, dan wel voor uw werkgever. Werkgevers vergoeden over het algemeen werkgerelateerde vragen in het kader van supervisie. U of uw werkgever ontvangt maandelijks de factuur (BTW is niet meer vereist).
  • Bij akkoord van uzelf of uw werkgever kan de supervisie starten.
  • Bij supervisie is het formuleren en uitwerken van leervragen door de supervisant verplicht. Uw supervisievraag heeft altijd de intentie om uw functioneren op het werk te verbeteren.
  • Ik zal als supervisor nooit inhoudelijke informatie uitwisselen met uw werkgever. Als de werkgever informatie vraagt zal ik met u overleggen welke informatie gegeven wordt en met welk doel.

Praktische informatie

  • Afspraken zijn mogelijk op de woensdag en de vrijdag, tussen 9 en 17 uur.
  • De werkgever vergoedt supervisie vaak als vorm van scholing. Tarieven en aantal sessies stellen we in onderling overleg vast. Uw werkgever ontvangt vervolgens een offerte.
  • Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Contact- en adresgegevens.

Rechten en plichten

Ik heb de beroepscode van de beroepsvereniging NVPA ondertekend. De beroepscode is richtinggevend voor het gedrag van de therapeut. Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving (WKKGZ), die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Deze biedt bescherming aan zowel cliënten als therapeuten. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

De therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Ik zal nooit zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden verschaffen. Ik werk volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik zal u actief informeren over mijn privacybeleid en u vragen de privacyverklaring te ondertekenen, als we besluiten met elkaar aan het werk te gaan.